Översättningar till och från alla språk | Legalisering av dokument för utlandsbehov
Adekvat - översättningar av professionella översättare

Professionell översättning av infödda översättare och specialister


Infödda specialister

Adekvat är en översättningsbyrå som under 30 års tid byggt upp ett nätverk av auktoriserade och högspecialiserade facköversättare med bakgrund inom teknik, juridik, ekonomi och medicin. Vi har samarbetspartners i USA, EU samt Schweiz, Ryssland och Kina.

Auktoriserade översättningar och legalisering för utlandet

Adekvat har nära samarbeten med Notarius Publikus och därigenom gör vi din översättning juridiskt giltig i hela världen.

Snabba och trygga leveranser

Adekvat Översättningar utför expressleveranser och hanterar ofta översättningar som innefattar känslig information åt företag och privatpersoner.

Alla dokument du behöver

Adekvat har lång erfarenhet av översättning av dokument som behövs vid immigration och emigration. Personhandlingar vi ofta hanterar är personbevis, betyg och examensbevis, legala dokument, intyg från domstolar med mycket mer.

  • Infödda översättare
  • Ingenjörer, jurister, ekonomer och medicinare som facköversättare
  • Adekvat utför expressuppdrag för översättningar till alla språk
  • Auktoriserade översättare
  • Internationella översättningsbyråer i USA, England, Frankrike, Polen, Schweiz, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Finland, Norge, Tjeckien, Ungern, Baltikum, Tyskland, Ukraina, Kina
  • Översättare inom alla EU-länder
  • Översättning för alla invandrarspråk och baltiska översättningar till minoritetsspråk
  • Översättningar till alla nordiska språk
  • Vi har en bred kundkrets inom språköversättning som innefattar kunder med flera olika specifika behov

Behöver du hjälp med översättning?

Skicka mail till Adekvat Översättningsbyrå för hjälp med översättningar.
Ring Adekvat Översättningsbyrå för hjälp med översättningar.
08 - 756 67 08
Adekvat AB

Tel: 08 - 756 67 08
Fax: 08 - 732 39 39
E-post: info@adekvat.se
www.adekvat.se
Huvudkontor och postadress

Djursholmvägen 91
183 57 Täby/Stockholm
Öppet Mån-Fre 8.00-20.00
Citykontoret

Adekvat/City Stockholm- World Trade Center
Klarabergsviadukten 70, plan 4D / T-Centralen
Öppet: Mån - Fre 8.00 - 17.00
Besök efter telefonöverenskommelse

Behöver du hjälp
med översättning?

Skicka mail till Adekvat Översättningsbyrå för hjälp med översättningar.
Ring Adekvat Översättningsbyrå för hjälp med översättningar.
08 - 756 67 08

Översättningar till och från alla språk

Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Ryska
Polska
Finska
Norska
Danska
Isländska
Italienska
Portugisiska
Tjeckiska
Slovakiska
Kinesiska
Arabiska
Lettiska
Litauiska
Estniska
Turkiska
Persiska
Ungerska
Rumänska
Nederländska
Grekiska
Serbiska
Bosniska
Kroatiska
Bulgariska
Ukrainska
Georgiska
Kurdiska
Thailändska
Albanska
m fl