Professionell översättning av infödda översättare och specialister

Adekvat är en översättningsbyrå som under 30 års tid byggt upp ett nätverk av auktoriserade och högspecialiserade facköversättare med bakgrund inom teknik, juridik, ekonomi och medicin. Vi har samarbetspartners i USA, EU samt Schweiz, Ryssland och Kina.

Auktoriserade översättningar och legalisering för utlandet

Adekvat har nära samarbeten med Notarius Publikus och därigenom gör vi din översättning juridiskt giltig i hela världen.

Snabba och trygga leveranser

Adekvat Översättningar utför expressleveranser och hanterar ofta översättningar som innefattar känslig information åt företag och privatpersoner.

Alla dokument du behöver

Adekvat har lång erfarenhet av översättning av dokument som behövs vid immigration och emigration. Personhandlingar vi ofta hanterar är personbevis, betyg och examensbevis, legala dokument, intyg från domstolar med mycket mer.
  • Infödda översättare
  • Ingenjörer, jurister, ekonomer och medicinare som facköversättare
  • Adekvat utför expressuppdrag för översättningar till alla språk
  • Auktoriserade översättare
  • Internationella översättningsbyråer i USA, England, Frankrike, Polen, Schweiz, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Finland, Norge, Tjeckien, Ungern, Baltikum, Tyskland, Ukraina, Kina
  • Översättare inom alla EU-länder
  • Översättning för alla invandrarspråk och baltiska översättningar till minoritetsspråk
  • Översättningar till alla nordiska språk
  • Vi har en bred kundkrets inom översättning som innefattar kunder med mycket specifika behov