Översättningar till och från alla språk
Adekvat - översättningar av professionella översättare

Professionell översättning av infödda översättare och specialister


Våra kompetensområden inom översättningar och språktjänster

teknisk översättning • vetenskap • ekonomi • personliga handlingar • juridisk översättningmedicinsk översättning • data elektronik • manualer • reklam • betyg • ID-handlingar • speakers • tolkning

Legalisering av olika personhandlingar och dokument för utlandsbehov


  • Infödda översättare
  • Ingenjörer, jurister, ekonomer och medicinare som facköversättare
  • Adekvat utför expressuppdrag för översättningar till alla språk
  • Auktoriserade översättare
  • Internationella översättningsbyråer i USA, England, Frankrike, Polen, Schweiz, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Finland, Norge, Tjeckien, Ungern, Baltikum, Tyskland, Ukraina, Kina
  • Översättare inom alla EU-länder
  • Översättning för alla invandrarspråk och baltiska översättningar till minoritetsspråk
  • Översättningar till alla nordiska språk
  • Vi har en bred kundkrets inom språköversättning som innefattar kunder med flera olika specifika behov


Adekvat AB

Tel: 08 - 756 67 08
Fax: 08 - 732 39 39
E-post: info@adekvat.se
www.adekvat.se
Huvudkontor och postadress

Djursholmvägen 91
183 57 Täby/Stockholm
Öppet Mån-Fre 8.00-20.00
Citykontoret

Adekvat/City Stockholm- World Trade Center
Klarabergsviadukten 70, plan 4D / T-Centralen
Öppet: Mån - Fre 8.00 - 17.00
Besök efter telefonöverenskommelse
Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Ryska
Polska
Finska
Norska
Danska
Isländska
Italienska
Portugisiska
Tjeckiska
Slovakiska
Kinesiska
Arabiska
Lettiska
Litauiska
Estniska
Turkiska
Persiska
Ungerska
Rumänska
Nederländska
Grekiska
Serbiska
Bosniska
Kroatiska
Bulgariska
Ukrainska
Georgiska
Kurdiska
Thailändska
Albanska
m fl