Välkommen till Adekvat Översättningar

Professionell översättning till och från alla språk

Vi har under 30 år levererat översättningar till och från alla språk med snabbhet och kvalitet. Vi har auktoriserade och specialiserade översättare med bakgrund inom teknik, juridik, ekonomi och medicin.

Privatpersoner och företag

Vi hjälper privatpersoner med professionell översättning av dokument för studier, immigration, flytt och civilrättsliga ärenden. Vi legaliserar dina dokument för utlandet.

Auktoriserade översättningar - legalisering för utlandet

Legalisering är en process för bestyrkande av dokument som iakttas av statliga myndigheter över hela världen. Vi har nära samarbete med Notarius Publikus och därigenom gör vi din översättning juridiskt giltig i utlandet.

Snabba och trygga leveranser

Vi utför expressleveranser och hanterar ofta översättningar med känslig information åt företag och privatpersoner.

Alla dokument du behöver

Vi har lång erfarenhet av översättning av dokument som behövs vid immigration och emigration. Personhandlingar vi ofta hanterar är personbevis, betyg och examensbevis, legala dokument, intyg från domstolar med mycket mer.

Erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk

Vi har under snart 40 år utvecklat vårt nätverk av specialiserade översättare inom en stor del av världens språk och kompetensområden. Med ett väl utvecklat nätverk kan vi med hög precision matcha våra kunders behov av översättning till mycket specifika kompetenser och branscherfarenheter.

Adekvat erbjuder

  • Infödda översättare
  • Ingenjörer, jurister, ekonomer och medicinare som facköversättare
  • Vi utför expressuppdrag för översättningar till alla språk
  • Auktoriserade översättare
  • Internationella översättningsbyråer i USA, England, Frankrike, Polen, Schweiz, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Finland, Norge, Tjeckien, Ungern, Baltikum, Tyskland, Ukraina, Kina
  • Översättare inom hela EU
  • Översättning för alla invandrarspråk och nordiska språk
  • Korrekturläsning
  • Vi har en bred kundkrets inom översättning som innefattar kunder med behov av texter med hög kvalitet och precision.