Översättning av personhandlingar för privatpersoner

En trygg leverantör när du har bråttom

Adekvat har hjälpt tusentals privatpersoner i olika skeden av livet där behov av översättning av personhandlingar och andra privata dokument måste ske snabbt, effektivt och pålitligt.

Alla typer av dokument

Vi hanterar dagligen olika typer av dokument som sträcker sig över

 • Betyg
 • Arbetsintyg
 • Skilsmässa
 • Giftermål
 • Adoption
 • Dödsfall
 • Födelseattest
 • Domstolshandlingar
 • Brottsmål
 • Civilrättsliga mål
 • Utlåtanden från myndigheter
 • Asylhandlingar
 • Migrationshandlingar
 • Referenser
 • Skatteärenden

Legalisering

Legalisering av dokument som ska användas utomlands kan vara en tidskrävande process. Beroende på vilken typ av dokument det handlar om, och i vilket land de ska användas, kan dokumenten behöva gå via auktoriserad översättare, notarius publicus, utrikesdepartementet samt ambassaden.

Våra översättare har ofta varit verksamma som anställda eller konsulter inom de fackområden de arbetar med i översättningsuppdragen.