Adekvat Översättningsbyrå hjälper er med juridisk översättning

Vårt samarbete med etablerade Notarius Publicus gör att du snabbt och smidigt får dina juridiska handlingar legaliserade för privat bruk samt för affärsjuridiska sammanhang.

Detta innebär att de kommer vara juridiskt giltiga i domstolar, affärsprocesser eller vid familjerättsliga processer såsom adoption.

Adekvat översättningsbyrå hjälper dig med juridisk översättning när du har behov av snabba och professionella uppdrag oavsett om du är privatperson, arbetar på på juristfirma eller på företagets interna juristavdelning.

Vanligen förekommande uppdrag rör sig om avtal, brev, testamenten eller andra handlingar med juridiskt innehåll.

Även privatpersoner med behov av familjejuridiska dokument kopplade till migration, utlandsflytt, vigsel, adoption, dödsfall eller skilsmässa får dina behov tillgodosedda med snabba och kostnadseffektiva översättningstjänster.

Vi har även erfarenhet av tolkning inom civilrättsliga processer eller brottsmål.

Exempel på företag som vi hjälpt med översättning.