Adekvat är en komplett partner för era behov inom översättning

A & Adekvat är en översättningsbyrå i Stockholm. Vi har sedan 1985 utfört professionella översättningar
till och från alla språk inom teknik, handel och affärsrelationer, vetenskap, medicin, juridik och reklam.

I 30 års tid har vi fått kundernas förtroende att vara en huvudpartner inom översättning och språktjänster.
Vi arbetar snabbt, effektivt och med tystnadsplikt och kan tillgodose en bredd av behoven inom översättningar och andra språktjänster.

Lika länge har Adekvat Översättningsbyrå utvecklat ett komplett partnernätverk med översättare inom alla fackområden och översättningsbyråer i hela världen.

Bland våra uppdragsgivare finns många ledande svenska företag, organisationer, forskningscentra, jurister, reklambyråer samt statliga verk och kommunala förvaltningar. Vi har en bred kundkrets och våra kunder har behov av specialistkompetens inom översättning.

Vi utför professionella översättningar, ljudinspelningar samt granskning och redigering av texter. Vi legaliserar personliga handlingar, betyg, affärshandlingar samt andra dokument för utlandet och samarbetar med Notarius Publicus.

Välkommen att kontakta oss idag för att diskutera dina behov!