Teknisk Översättning

Teknisk översättning är ett snabbrörligt fackområde där den språkliga utvecklingen måste ligga i takt med den tekniska.

Av denna anledning samarbetar Adekvat med högutbildade specialister inom teknik som bemästrar det vokabulär som krävs inom målspråket för att en text ska hålla samma kvalitet som originalet.

Teknisk översättning spänner över data- och kommunikationsvetenskap, mekanik, bygg & konstruktion.

Våra tekniska översättare har varit verksamma som anställda eller konsulter inom de fackområden de arbetar med i översättningsuppdragen.

Exempel på företag som vi hjälpt med översättning.