Medicinsk översättning

Området medicinsk översättning spänner över produktbeskrivningar, farmakologi eller forskning inom medicin. Vi har under åren selekterat ut översättare och partners med djup medicinsk kompetens och lång branscherfarenhet.

Medicinsk översättning kräver en extrem noggrannhet och översättaren måste kontinuerlig vidareutveckla sin medicinska kompetens i samma takt som vårdmetoder och nya preparat i läkemedel introduceras.

Även våra medicinska översättare har målspråket som modersmål. Vi översätter även dokument som är resultat från medicinsk eller farmakologisk forskning och studier som publicerats men det kan även vara specifikationer som följer med medicinska preparat.

Exempel på företag som vi hjälpt med översättning.