Är du översättare?

Vi anlitar högt kvalificerade översättare med kompetens inom olika fackområden, och utvidgar ständigt vår medarbetarkrets.

  • Vi utför översättning för företag och privatpersoner inom bland annat medicin, handel, teknik, juridik och tjänster samt myndigheter.
  • Grundregeln är att man översätter till sitt modersmål.
  • De flesta kvalificerade översättare har både kunskaper i respektive språk och kompetens eller utbildning inom olika fackområden. De kombinerar alltså språkkunskaper med kunskaper inom skilda ämnen.
  • När du skriver till oss: glöm inte uppge fakta om din utbildning, arbetslivserfarenhet som översättare, fackkompetens och datakunskaper.